Versterken van de sociale basis

Vanuit de missie en visie van Zorg met Karakter is het versterken van de sociale basis een belangrijk uitgangspunt. Wij willen binnen de ondersteuning actief toewerken naar het integreren en verduurzamen van de inwoner en zijn leefomgeving. Dit geven wij vorm met de inzet van onder meer een goed georganiseerd (vrijwilligers)netwerk.

Een actieve en professionele samenwerking met het voorliggende veld naast de tweedelijns zorg. Zorg met Karakter biedt binnen haar werkproces vier mogelijkheden voor het versterken van de sociale basis, deze komen terug in onze ondersteuningstrajecten. We lichten ze hieronder kort toe. In een persoonlijk gesprek vertellen we hier graag meer over.

Buurt en Collectief

Zowel terugkerend (schuldhulpmaatje, taalcoaches, contacten in de buurt via buurtverenigingen en zo meer) alsook projecten met een eenmalig karakter (opruimklussen, verhuizing etc.). We zien kansen in het delen van ondersteuningsvragen, het mogelijk maken van duurzame sociale contacten en het verkleinen van de kans op vereenzaming.

Eigen netwerk

Wij organiseren groepsgesprekken met familie en/ of het eigen netwerk en stellen met de inwoner en haar sociale kring een familiegroepsplan op. De medewerkers van Zorg met Karakter zijn hiervoor opgeleid door de ‘Eigen Kracht Centrale’.

Uitgaan van de kracht van de kring, dat zien we als een mooie kans. Laagdrempelig contact vanuit het eigen netwerk, ondersteuningsvragen zichtbaar krijgen en oplossingen duurzaam borgen, betrokkenheid blijven tonen en monitoren, het is ons dagelijkse werk.

Vrijwilligers vanuit (welzijn)organisaties

De werkwijze is één op één, waarin zowel de vrijwilliger als de tweedelijnsondersteuning is getraind in de MVier-werkwijze.

Speerpunten van deze
samenwerking zijn:

Versterken van de sociale basis
  • Normalisatie
  • Duidelijke afstemming vanaf de hulpverlenings-tekentafel in een gezamenlijk plan
  • Vrijwilligers en tweedelijnsondersteuning werken in elkaars verlengde

Binnen deze aanpak is er ondersteuning voor de inwoner vanuit Wmo en ondersteuner. De vrijwilliger kan op zijn beurt praktische zaken afstemmen met de vrijwilligerscoördinator. We zien kansen in het versterken van de sociale basis door het bieden van normaliserend contact, stappen doelgericht voorwaarts en houden oog voor de inzet van Wmo-financiering.

    Cliënten verbinden

    Wij verbinden cliënten onderling door een ondersteuningsvraag die samenkomt. Voorbeelden zijn verbinding van energie en vitaliteit door samen te bewegen. Het verkleinen van afstanden door het aanbieden van rijmaatjes en bijvoorbeeld door het aanrijken van ‘ervaringsplekken’ als opstap naar een BBL-opleiding. Kortom, wij zien kansen in activering, extra betrokkenheid en positieve energie.

    Wil je meer weten?