Versterken van de sociale basis

Vanuit de visie en missie van Zorg met Karakter is het ‘versterken van de sociale basis’ een belangrijk uitgangspunt.

Wij willen binnen de ondersteuning actief toewerken naar het integreren en verduurzamen van de cliënt en zijn context. Dit geven wij vorm met de inzet van o.a. een (georganiseerd) vrijwilligers/netwerk.

Een actief en professionele samenwerking met het voorliggende veld naast de tweedelijns zorg. Hier biedt Zorg met Karakter binnen haar kernproces vier mogelijkheden die terugkomt in alle casuïstiek!

Buurt en Collectief

Zowel terugkerend (schuldhulpmaatje, taalcoaches, contacten in de buurt d.m.v. buurtverenigingen etc.) of wel projecten met een eenmalig karakter (opruimklussen, verhuizing etc.).

Wij zien kansen in het delen van ondersteuningsvragen, mogelijk maken van wensen en minder vereenzaming.

Eigen netwerk

Wij organiseren familie/netwerk groepsgesprekken en stellen met de cliënt en haar kring een familiegroepsplan op (medewerkers zijn opgeleid door de ‘Eigen Kracht Centrale’.

Wij zien kansen in het uitgaan van de kracht van de kring, laagdrempelig contact vanuit het eigen netwerk, ondersteuningsvragen zichtbaar krijgen en oplossingen duurzaam borgen, betrokkenheid blijven tonen en monitoring.

Vrijwilligers vanuit (welzijn)organisaties

De werkwijze is één op één, vanuit de MVier waarin zowel vrijwilliger als de tweedelijns -ondersteuning is getraind in de MVier-methode.

Speerpunten vanuit deze
samenwerking zijn:

Versterken van de sociale basis
  • Normalisatie
  • Duidelijke afstemming vanaf de hulpverlenings-tekentafel in een plan
  • Vrijwilligers en tweedelijnsondersteuning werken naast elkaar in de casuïstiek

Binnen deze werkwijze is;

  • Ondersteuning voor cliënt vanuit Wmo en ondersteuner.
  • Ondersteuning voor de vrijwilliger vanuit de vrijwilligerscoördinator.

Wij zien kansen in het aansluiten bij normalisatie en versterken van sociale basis, stappen voorwaarts voorbeeld op de participatieladder en oog voor inzet Wmo financiering.

Cliënten verbinden

Wij organiseren familie/netwerk groepsgesprekken en stellen met de cliënt en haar kring een familiegroepsplan op (medewerkers zijn opgeleid door de ‘Eigen Kracht Centrale’.

Wij zien kansen in het uitgaan van de kracht van de kring, laagdrempelig contact vanuit het eigen netwerk, ondersteuningsvragen zichtbaar krijgen en oplossingen duurzaam borgen, betrokkenheid blijven tonen en monitoring.

Zorg met karakter kenmerkt zich door ‘buiten de kaders’ durven, denken en doen. Normalisatie en verbinding staat voorop. Wij maken actief verbinding met het voorliggend veld door samen, naast en monitorend naast elkaar te werken waardoor de ‘sociale basis’ van de cliënt gezamenlijk wordt vormgegeven.

Wil je meer weten?