Gebiedsteams

Het werkgebied van Weardefol zijn de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen. Onze ondersteuning en Wmo-financiering verloopt uitsluitend via de aangewezen gebiedsteams. Weardefol is betrokken en deskundig en heeft de vaardigheden om creatieve oplossingen te vinden binnen het ondersteuningstraject. Verwijzers die met ons werken waarderen de korte lijnen en het persoonlijke contact. Sparren over een mogelijke samenwerking? We horen graag van je!

Aanmelding & intake

De aanmelding verloopt via het gebiedsteam. Het betreffende team neemt contact op met Weardefol om de aanmelding te bespreken. Indien een inwoner zelf contact opneemt met Weardefol, wordt er geïnventariseerd of de hulpvraag van de inwoner past bij de in- en exclusiecriteria. Bij inclusie volgt een doorverwijzing naar het gebiedsteam. Die neemt vervolgens weer contact op met Weardefol om de aanmelding te bespreken. Na een succesvolle aanmelding volgt de intake en kennismaking bij Weardefol. Hierin wordt hulpvraag verhelderd en zal de route worden bepaald.

Vergoedingen

Ondersteuning van Weardefol wordt grotendeels door uw gemeente betaald vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U betaalt ook een eigen bijdrage via het CAK. Dit wordt per gemeente anders geregeld en hangt van uw persoonlijke situatie af. De gemeente kan u hier tijdens de aanvraag alles over vertellen.

Op de website van het CAK staat een handige rekenhulp om uw eigen bijdrage te berekenen. Denk eraan om een recente jaaropgave of belastingaangifte bij de hand pakken. Omdat de formule per gemeente verschillend is, geeft de rekenhulp slechts een indicatie van de eigen bijdragen, hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.

Meer informatie over uw eigen bijdrage is de vinden op de website van het CAK. De eigen bijdrage die u betaalt, wordt niet vergoed via uw basiszorgverzekering. Er zijn wel zorgverzekeraars die een deel van de eigen bijdrage via een aanvullende verzekering vergoeden.

Aanvragen