Ondersteuning van Weardefol wordt grotendeels door uw gemeente betaald vanuit de Wet maatschappelijke Opvang (Wmo). Meestal betaalt u ook een eigen bijdrage via het CAK. Dit is per gemeente verschillend geregeld en hangt van uw persoonlijke situatie af. Uw gemeente kan u hierover informeren bij uw aanvraag.

Op de website van het CAK staat een rekenhulp om uw eigen bijdrage te berekenen. Houdt u een jaaropgave of belastingaangifte bij de hand. Omdat dit per gemeente verschillend is, geeft de rekenhulp u slechts een beeld van de eigen bijdragen en kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Meer informatie over uw eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

De eigen bijdrage die u betaalt, wordt niet vergoed via uw basiszorgverzekering. Er zijn zorgverzekeraars die een deel van de eigen bijdrage die u betaalt, via een aanvullende verzekering vergoeden.