0

Zorg met Karakter, Philadelphia Werk & Begeleiding Noord Nederland en Coöperatie Dichtbij zijn een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Weardefol. Weardefol is Fries voor waardevol. We hebben deze naam heel bewust gekozen omdat we vinden dat ieder mens weardefol is. We laten hiermee ook zien dat we onze ondersteuning leveren in Friesland.

Weardefol - de kracht van verbinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *